نادر دلیل هوش به عنوان برترین تهیه کننده کنسرت های پاپ و سنتی انتخاب شد.

حدودا 2 سال است جناب آقای نادر دلیل هوش با توصیف بر مدیریت سینما تئاتر چمران کرج واقع در پارک بزرگ چمران پشت شهربازی محل برگزاری کنسرت های سنتی و پاپ کرج وارد عرصه تهیه کنندگی کنسرت ها شد و با توصیف بر نظم و انظباط خاص توانست به سرعت در این زمینه موفق باشد. 

و اعلام آمادگی جهت برگزاری تمام کنسرت خوانندگان مطرح کشور را نمورد.

تهیه کننده کنسرت های پاپ و سنتی