نادر دلیل هوش طی حکمی از جانب حجت الاسلام صالح نیا نماینده ول فقیه و امام جمعه غرب تهران رئیس دفتر فقه حکومتی.

به عنوان رئیس هیئت مدیره دفتر مرکزی فقه حکومتی منصوب گردید. ولی با کمال تاسف بنا به مشغله کاری و ذیق وقت ، اینجانب استعفا خود را اعلام نمودم. 

رئیس هیئت مدیره فقه حکومتی