نادر دلیل هوش در طی حکمی از طرف ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کلان شهر کرج و مشاور مدیرکل به عنوان مشاور اقتصادی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب گردید.

مشاور اقتصادی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی